Samenwerking

Wij vinden het belangrijk om evidence based te werken en houden onze kennis graag scherp. De diëtisten zijn allen kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en voldoen daarmee aan de wet en de eisen die vanuit de beroepsgroep zijn vastgelegd en met zorgverzekeraars zijn afgesproken. Bij Previtas wordt gewerkt met praktisch toepasbare en wetenschappelijk onderbouwde materialen en methoden, zodat u er zeker van bent dat u op een effectieve manier met uw gezondheid bezig bent. De persoonlijke dossiers voldoen aan de privacy wetgeving. Diëtisten van de Previtas onderhouden nauwe contacten met de huisartsen, jeugdgezondheidsdienst, het ouderenloket, de fysiotherapeut en andere zorgprofessionals in uw wijk. Ook zijn er korte lijnen met de specialistische zorg in het ziekenhuis. Overleg, afstemming en doorverwijzing zijn daarmee eenvoudig geregeld. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw instemming.

Kenniscentrum

Omdat Martine tevens werkzaam is als docent voor de opleiding Voeding & diëtetiek aan de Hanzehogeschool Groningen, zijn er regelmatig studenten in de praktijk voor een praktijkstage of afstudeeronderzoek. De studenten voeren onderzoek uit op basis van vraagstukken uit de praktijk en is dé plek voor kennisvragen. Hierdoor zorgen we voor vertaling van nieuwe kennis naar de praktijk. Het doel van de samenwerking en ons kenniscentrum is een sterke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk, waardoor er een mooie kruisbestuiving plaatsvindt.

Partners & netwerken